George Gascoigne XX / Mary Woodroffe

Man

Name Date of Birth Place of Birth Date of Death Place of Death
 George Gascoigne XX 1629 14 October 1669

Woman

Name Date of Birth Place of Birth Date of Death Place of Death
 Mary Woodroffe

Children

Name Date of Birth Place of Birth Date of Death Place of Death
 Sir Thomas Gascoigne XXI 4th Baronet 1659 1718
 Sir John Gascoigne XXII 5th Baronet 29 August 1660 9 June 1723 Bath

Family Events

Media

Notes

Sources